ผ้าไหม ผ้ามัดย้อม ผ้าไหมสีธรรมชาติ

ยกระดับงาน “มัดย้อมยกดอก” จาก “ผ้าฝ้าย” สู่ “ผ้าไหม”

ภาพที่ช่างทวนนั่งทำงานฝีมืออยู่ที่ศาลาไม้ไผ่หน้าบ้าน กลายเป็นภาพติดตาของคนในหมู่บ้านไปแล้ว ก่อนจะมาเป็นหัวหน้าทีมช่างมัดผ้ามัดย้อม

Continue reading

คราม หม้อคราม ก่อคราม ไหคราม

การดูแล “หม้อคราม”

ภาพที่ช่างทวนนั่งทำงานฝีมืออยู่ที่ศาลาไม้ไผ่หน้าบ้าน กลายเป็นภาพติดตาของคนในหมู่บ้านไปแล้ว ก่อนจะมาเป็นหัวหน้าทีมช่างมัดผ้ามัดย้อม

Continue reading